Renere luft med PlasmaMade

VVS-konsulenter

VVS

Som rådgivende og prosjekterende partner dukker det ofte opp spørsmål. Disse ønsker vi å belyse og svare på.

  • En resirkulasjonsløsning fra PlasmaMade påvirker ikke den balanserte løsningen i forhold til trykkfall, men det er fortsatt viktig at løsningen brukes i tilknytning til en balansert løsning. Det vil si at minimumskravet til tilluft og avtrekk, som foreskrevet i TEK 17, følges.
  • En kjøkkenventilator har to oppgaver: Fjerne matlukt og gi minst mulig støy. På grunn av liten luftmotstand i filtrene oppleves støyen som liten, så fremt det benyttes i sammenheng med en kjøkkenventilator med kvalitetsmotorer.
  • Luftmotstanden i et PlasmaMade-filter er meget liten. Et av våre større filtre, GUC 1214, støtter ventilatorer med ytelser opp til 1000m3/t, og har et trykkfall på 50 Pa (Pascal) ved 250 m3/t.
  • Effekten av en PlasmaMade-løsning vil ikke avta over tid etter at den er tatt i bruk. Dette oppnås som eneste aktør i bransjen på grunn av det patenterte selvrensende systemet (ESD), som fjerner matfett og partikler etter hvert som det kommer inn i filteret.

Energisparende tiltak (ENØK), der PlasmaMade-filteret gir en mer bærekraftig løsning med null utslipp av oppvarmet luft når ventilatoren brukes.

Vis mer tekst

Teknologi i en klasse for seg

PlasmaMade sin teknologi er i en klasse for seg. De er de
eneste som har et patentert elektrostatisk filter, med høyspente metallvegger (ESD) og en smart-teknologi som tar vare på sikkerheten, og kontinuerlig renser overskytende fett og smuss som har passert fettfiltrene i kjøkkenventilatoren.

Med PlasmaMade får du et filter som ikke tetter seg, og som
gir like høy effekt på eliminering av matlukt/matos gjennom hele produktets levetid på minimum 12 år ved bruk av ventilator og filter i gjennomsnitt 2 timer hver dag.

Vis mer tekst

Kontakt oss for mer informasjon om PlasmaMade produkter

Har du noen spørsmål om PlasmaMade produkter eller teknologi, vurderer å bruke PlasmaMade i prosjektet eller vil besøke Kundesenteret vårt for en demo, ta kontakt med oss.

Rull til toppen