Renere luft med PlasmaMade

Velkjent teknologi i en helt egen klasse

PlasmaMade består av en rekke velkjente teknologier som blir brukt i bransjer hvor det stilles høye krav til ren luft, blant annet industrien, VVS-bransjen, flyindustrien og helsevesenet. Det er måten PlasmaMade har satt sammen og brukt smart teknologi, som har gitt den patenterte løsningen på kjøkkenfilteret.

Velkjent teknologi i høyklasse

PlasmaMade sin teknologi er i en helt egen klasse. De er de eneste som har det patenterte elektrostatiske filteret, med høyspente metallvegger (ESD) og en smart-teknologi som tar vare på sikkerheten og kontinuerlig renser overskytende fett og smuss som har passert fettfiltrene i kjøkkenventilatoren.

Med PlasmaMade får man et filter som ikke tetter seg, og som har høy effekt på eliminering av matlukt/matos gjennom hele produktets levetid på 9000 timer. Brukes ventilator og filter i gjennomsnitt 2 timer hver dag, varer det i 12 år.

Vis mindre tekst

Inspirert av naturens egne rensemekanismer

Det enkleste er å sammenligne prosessen med en regnskur, med lyn og tordenvær. Forurenset luft som stiger fra bakken til de øvre luftlagene blir eliminert, og partikler samles opp i større grupper ved hjelp av naturens egen ionisering. Det skjer takket være sollys og elektrostatiske utladninger i stratosfæren. Gruppene med forurensede partiklene som dannes, skylles deretter ut av atmosfæren når det regner, og når regnet lander på bakken er luften renset.

Ved resirkulasjon av luften i en kjøkken ventilator med PlasmaMade, nedbrytes og utlignes matlukten ved hjelp av ozon. Gjennomsnitts mengden ozon som forlater PlasmaMade sine filter ligger på nivå med hva vi naturlig finner rundt oss i skog og mark ( 10 – 20 ppb). Til sammenlikning ligger Folkehelseinnstituttet (FHI) og WWH sine kriterier for trygge nivåer ikke å overstige 40-50 ppb (kilde: https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/temakapitler/ozon/).

Slik fungerer PlasmaMade-filteret

Først kommer matlukt/matos inn i fettfilteret i kjøkkenventilatoren. Basert på fettfilterets kvalitet fanges majoriteten av matfettet opp. Bruk et normalt godt fettfilter.

I den første delen av filteret som den forurensede luften kommer i kontakt med, genereres det ionisert plasma. Her deles H2O-gruppene (vann-molekylene) i luften. Denne teknikken bryter også ned og nøytraliserer det meste av fremmede partikler og lukt.

Den forbehandlede luften som nå er brutt ned, passerer deretter et partikkelfilter. Dette er en svært effektiv filterkombinasjon som binder og samler sammen fremmede partikler i større grupper. For å øke effektiviteten ytterligere, er filteret også elektrisk ladet av det påfølgende elektrostatiske filteret.

En filterkjerne med to høyspente elektriske metallvegger er kjernen i luftfilteret. Filterkjernen ødelegger de forurensede partikkelgruppene som er bundet sammen i partikkelfilteret. Denne effektive teknologien har en dobbelt virkende effekt: Metallkjernene renser ikke bare luften som passerer gjennom filteret, men også selve filtersystemet, hvilket gjør filteret selvrensende. Dette øker holdbarheten til de forskjellige filtersystemene våre på en bærekraftig måte, og sikrer at effekten ikke avtar etter at det er tatt i bruk.

Den keramiske veggen er det siste elementet i filtreringsprosessen. Det spesielle keramiske skumdekselet absorberer her eventuelle siste gjenværende utslipp. På denne måten kommer bare renset og renere luft tilbake i rommet.

Hvor effektiv er PlasmaMade-filteret mot matos?

PlasmaMade tester kontinuerlig effekten på sine produkter i vårt eget laboratorium i Nederland. Hvor raskt et PlasmaMade-filter renser luften, ser du i videoen nedenfor, der kunstig røyk blir renset.

Rull til toppen