PlasmaMade Aircleaner renser luften der hvor vi møtes

Den nye generasjonen PlasmaMade Aircleaner er en unik patentert høyteknologisk og innovativ luftrenser utviklet for å beskytte oss når vi går inn i «den nye normalen» i liv og luftkvalitet både under og etter pandemien.

Den er spesielt utviklet for å rense luften der hvor vi møtes: på kontor, klasserom, venterom, møterom, treningsstudio og testes nå bl.a. på store sportsarenaer. 

PlasmaMade Aircleaner - fremtidens luftrenser

I Norge oppholder vi oss i snitt 90% av tiden innendørs og inhalerer rundt åtte liter luft per minutt. Hvis flere mennesker er innendørs samtidig, øker risikoen for smitte fra aerosoler. Dette er faste eller små dråpe partikler i luften som kan inneholde bakterier eller virus som Sars-CoV-2-viruset.
Den nye generasjonen PlasmaMade Aircleaner er en unik patentert høyteknologisk og innovativ luftrenser utviklet for å beskytte oss når vi går inn i «den nye normalen» i liv og luftkvalitet både under og etter pandemien. Luftrenseren fra PlasmaMade rengjør luften – ikke bare fra aerosoler (virus bærere) men også bakterier, svevestøv og allergener.

PlasmaMade Aircleaner er grundig testet og klinisk dokumenterte resultater og oppfyller de høyeste kravene til luftrensere på markedet, det er kort sagt fremtidens luftrenser som sørger for frisk og sunn luft innendørs på kort og lang sikt.

Ikke en vanlig luftrenser!

PlasmaMade bør definitivt ikke forveksles med en vanlig luftrenser!
PlasmaMade skal ikke sammenlignes med standard HEPA-, PECO- eller UV-luftrensere, rengjøringsmidler eller andre filtre.
Dette er en flertrinns ny generasjon universell luftrenser designet for å takle luftbårende forurensinger (partikler, aerosoler og gasser).
Aerosoler er bekreftet å være en av de viktigste transportveiene til virus slik som COVID-19.
Ved å deaktivere  aerosoler har PlasmaMade med hell eliminert virus ved å levere ren luft.

Renser luften der hvor vi møtes

Enten på legekontor, i det åpne kontorlandskapet eller på et møterom, i cateringbransjen eller detaljhandelen, i klasserom eller treningsstudioet – PlasmaMade AirCleaner er spesielt utviklet for rom med høy aerosolforurensning. Her sørger PlasmaMade AirCleaner for rask og effektiv luftrensing.

PlasmaMade Air Cleaner har et stilrent design som passer i de fleste rom og lokaler. Det er en «Plug & Clean» løsning som er lett å flytte til forskjellige rom, alt du trenger er en stikkontakt.*

Treningssenter

Treningssenter

Treningssentre og andre innendørs idrettsområder i koronatider krever spesielle tiltak med et sofistikert hygiene- og ventilasjonskonsept. PlasmaMade AirCleaner beviser sine fordeler når den brukes i treningsstudioer: luftrenseren eliminerer smittsomme aerosoler og returnerer ren, nesten steril luft tilbake til treningsrommet.

Venterom

Venterom

Der syke og høyrisikopasienter møtes, er konsekvensene ved smitte store. For å beskytte pasientene må det tas omfattende hygiene- og ventilasjonstiltak. Det er viktig bl.a. å rense luften på venterommet for å beskytte pasienter og ansatte. PlasmaMade teknologi er den pålitelige løsningen som renser luften for aerosoler som er "virusbærer", allergener og andre forurensing.

Klasserom

Klasserom

Hygienetiltak og ventilasjonssystemer er en stor utfordring for barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Luftens aerosoldensitet er spesielt høy i lukkede rom med mange barn eller studenter. De små partiklene kan holde SARS CoV-2 i luften i lang tid. PlasmaMade AirCleaner tar kampen mot de smittsomme virusbærere og renser luften for pollen, allergener og bakterier i tillegg.

Kontor

Kontor

Mange ansatte er bekymret for infeksjon med koronavirus. I tillegg utgjør avstandsregler og hygieneforskrifter store utfordringer for bedrifter. Spesielt i konferanserom og åpne kontorlandskap er aerosoldensiteten i romluften høy og holder farlige virus i luften i lang tid. Den mobile PlasmaMade AirCleaner er en smart løsning for total luftrensing og kan lett flyttes og brukes der den trenges

*PlasmaMade Aircleaner erstatter ikke nødvendige hygienetiltak som vask og spritting av hender, heller ikke avstandskrav fra myndighetene. Den sletter heller ikke  virusbærere eller bakterier fra overflater.

PlasmaMade Aircleaner eliminerer derimot aerosoler, allergener, bakterier og andre giftige stoffe fra luften veldig raskt og effektivt.

Nederlandsk studie: Aerosol reduksjon i treningsstudio under pandemien

I hele Nederland var treningsstudioene stengt i flere måneder på grunn av usikkerhet om risikoen for Covid-19-forurensning under sport i et lukket område.

Start video

SPORTINNOVATOR, et  program for idrettsinnovasjon og forskning finansiert av nederlandsk helse-, velferds- og idrettsdepartementet, har samlet en rekke parter og utførte studie om aerosol reduksjon for innendørs idrett. Det ble laget en film av studien lørdag 11. juli.

SPORTINNOVATOR, et program for idrettsinnovasjon og forskning finansiert av nederlandsk helse-, velferds- og idrettsdepartementet, har derfor samlet en rekke parter for å komme med innovative løsninger og mer kunnskap på dette området.

Lørdag 11. juli fant en undersøkelse sted om luftkvalitet og luftrengjøring under sport i et treningsstudio ved Eindhoven teknologiske universitet.

Målet med studien var å se hvordan treningssentre og andre innendørs idrettsområder kan forbli åpne for idrettsutøvere på en ansvarlig måte, selv når det er mindre utendørsaktivitet i løpet av de kommende vintermånedene, eller i tilfelle en andre eller tredje bølge av dette virus, eller under en fremtidig pandemi.

Studien ble utført av forskere ved fakultetene Byggemiljø og Industriell design av Eindhoven teknologiske universitet og PlasmaMade og ble muliggjort av Sportinnovator og Eindhoven kommune. Den nederlandske olympiske
komité og Nederlandske idrettsforbund ble tett involvert i studien.

Skreddersydd "Plug & Clean" løsning

Hvis du ønsker råd på en PlasmaMade Air Cleaner til kontor, treningsstudioet, klasserommet eller andre innendørsområder, kan du fortelle litt om dine behov og laste opp en plantegning av lokalet ditt. Vårt teknisk team kommer så tilbake med forslag til en optimal løsning så snart som mulig. Her ser du eksempler av leverte løsninger med PlasmaMade Air Cleaner med riktig plassering i lokalene.

Lokale 180m2

Lokale 250m2

Lokale 350m2

Lokale 800m2

Innovativ teknologi bak PlasmaMade Aircleaner

PlasmaMade luftfilteret som er en del av Aircleaner løsningen som eliminerer irriterende lukter som matos eller sigarettrøyk og som samtidig renser luften for pollen og bakterier.
Takket være det unike designet kombinert med PlasmaMade sin teknologi, eliminerer Aircleaner også aerosolen inkludert dråpesmitte. En rekke tester gjennomført av Eindhoven teknologiske universitet i Nederland underbygger og beviser dette. (en full rapport kan sendes på forespørsel).

Flere velkjente teknologier

PlasmaMade luftfilter består av flere velkjente teknologier som er satt sammen og samspiller på en unik måte.

Filteret etterlater deg ingenting annet enn ren luft.
En annen fordel er at hvis du bruker luftrenseren for å redusere aerosoler, kan du bruke ventilasjonen i bygg til slik den er ment til, nemlig å senke CO2, slik at du ikke trenger å åpne alle vinduer og dører i sommer- eller vintermånedene. På denne måten sparer du straks energi på bygningens oppvarming eller kjøling.

Videoer

Yale School of Engineering & Applied Science om aerosoler vs. dråpesmitte

PlasmaMade laboratorium - test av Aircleaner mot aerosoler

Lær mer om aerosoler og dråpesmitte av eksperter

Les mer om hvordan COVID-19 virus sprer seg på nrk.no

Lær mer om aerosoler fra Centers for Disease, Control and Prevention

Les mer om aerosoler vs. dråpesmitte i Nature Magazine

TRYGGHET FOR DINE KUNDER

TRYGGHET FOR DINE MEDLEMMER

TRYGGHET FOR DINE ANSATTE

Kontakt oss for mer informasjon eller en skreddersydd løsning

Bestill Aircleaner med standard PlasmaMade logo eller din egen logo uten ekstra kostnader.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, skreddersydd løsning eller tekniske rapporter.

Rull til toppen