Tradisjonelle måter å rense luften på kjøkkenet

• Å sende luften ut av boligen / balansert ventilasjon, krever installering av ventilasjonskanaler og rør. De tar stor plass og er kostnadskrevende å montere og vedlikeholde. Løsningen setter i tillegg store begrensninger på hvor du kan plassere kokesonen.

• Et kullfilter er effektivt når det er nytt, men effekten avtar etterhvert som filteret tettes. For å opprettholde effektiviteten må derfor kullfilter skiftes/rengjøres jevnlig. Dette tar både tid og koster penger og ikke minst får man et dårlig inneklima om det ikke skiftes/
rengjøres.

Det beste fra 2 verdener

Med PlasmaMade kjøkkenfilteret får du det beste fra to verdener:
helt ren luft sendes tilbake til rommet uten at effekten reduseres over tid, det er 100% vedlikeholdsfritt og skal ikke skiftes ut.

PlasmaMade kjøkkenfilteret passer alle ventilatorer, gamle som nye. Monteringen er svært enkel.

Kapasiteten er inntil 1000 m3/time, langt mer enn de fleste ordinære kjøkkenventilatorer.

Måten PlasmaMade kjøkkenfilteret fungerer på gjør det svært godt egnet i kombinasjon med balanserte ventilasjonsløsninger.

PlasmaMade kjøkkenfilteret leveres i tre varianter som passer alle type ventilatorer (vegg, tak, fritthengende, benk eller integrerte i overskap).

Rull til toppen