Ikke en vanlig luftrenser!

Bakterier, virus eller pollen – med PlasmaMade AirCleaner kan du fjerne nesten alle skadelige stoffer fra luften i rommet også aerosoler og dermed det farlige koronavirus SARS CoV-2  fra luften. 

I motsetning til hva mange tror, ​​er konvensjonelle luftrensere ikke egnet for filtrering av aerosoler (virus bærere) Disse er ment for rensing av luft fra andre type partikler. En aerosol oppfører seg annerledes, og dette krever en innovativ tilnærming. 

Ytelsen til PlasmaMade AirCleaner er blitt grundig testet i blant annet treningsstudioer hvor luftsirkulasjonen og aerosoldensiteten er spesielt høy. 

Tester ble gjennomført i Nederland i samarbeid med forskere ved Eindhoven teknologiske universitet, Sportinnovator (Idrettsinovasjon og forsking støttet av det Nederlanske helse- og idrettsdepartement), Den nederlandske olympiske komité og Nederlandske idrettsforbund ble også tett involvert i studien. 

Klinisk dokumentasjon og resultat kan forelegges på forespørsel.

Hvor effektiv er PlasmaMade aircleaner?

Clean Air Delivery Rate (forkortelse CADR) er en testnorm som blir brukt for å måle effekten på luftrensere.
Kort fortalt er dette et tall som sier noe om hvor mye ren luft en luftrenser kan levere. Tallet brukes til å sammenligne  kvaliteten på luftrensere. Generelt er det slik at et høyere tall tyder på at det er en bedre luftrenser.

CADR tallet knyttes også opp mot hva som skal testes. Derfor oppgis CADR tallet mot hvilke type partikler som testes. Enkelte luftrensere er spesielt utviklet for svevestøv fra trafikk, mens andre er utviklet for fjerning av pollen eller sigarett røyk. PlasmaMade Air Cleaner er spesielt utviklet for aerosoler og dråpesmitte (bærere av virus i luften) men dekker også et bredt spekte både større og mindre partikler slik som pollen og røyk. 

Hvilken ytelse leverer PlasmaMade Air Cleaner sammenlignet med andre luftrensere.

Merk at en typisk CADR test kjøres over min. 20 minutter for å gi tid til produktene å levere resultatet og et tall på effekt. PlasmaMade oppnådde et tall på hele 1228 løpet av 3 minutter, et fantastisk resultat. 

 

Rull til toppen