Spørsmål & Svar

Produktene har gjennomgått en rekke uavhengige tester ved flere av Europas største forskningssentre.

PlasmaMade sine produkter er produsert i samsvar med europeiske normer og regler for sikkerhet og helse, spesifikt med henblikk på spesielle krav som stilles til luftrenser produkter. EN 60335-1:2012, EN 60335-2:2003 + A1:2008 + C1:2004 + A11:2012, EN 50366:2003 + A1:2006 eller EN62223:2008, EN60730-1:2011

Testene er utført av blant annet TÜV Rheinland som er en av verdens ledende uavhengige forskningssenter på lik linje med SINTEF i Norge.

Produktene er godkjent og miljømerket hos Svanemerkets Ecolabel Building Products

 

Ja. Rommet krever minst 75m3 i timen med til-luft fra lufteventiler eller fra balansert ventilasjonsanlegg.

Det vil ikke være noe forvarsel. PlasmaMade Filteret vil slutte å virke etter 9000 timer, ved normal bruk minst 10-12 år.

PlasmaMade filter har en innebygd sikkerhetsmekanisme som automatisk slår av filteret etter 2 timer kontinuerlig bruk.

Ja. Filteret renser luften for pollen, allergener, svevestøv fra for eksempel hund, katt, bakterier og røyk.

De tre modellene passer alle type ventilatorer (vegg, takhengende, benk eller innfelte for tak) så fremt det er plass. Vår minste modell er: Ø 180 mm bred og 194,5 mm høy.

Nei, filteret trenger ikke vedlikehold eller rengjøring. Derimot må du fortsatt rengjøre fettfilteret som følger ventilatoren etter anvisningene i ventilatorens brukermanual.

Filteret har en levetid på 9000 timer. Det vil si om man bruker det i gjennomsnitt i 2 timer pr. dag, vil det ha en levetid på min. 12 år.

Det er 5 års garanti. Fyll ut garantibevis som følger filteret.

Nei, filteret støyer ikke. Tvert om vil du sannsynligvis oppleve redusert støy fra ventilatoren på grunn av meget liten luftmotstand.

– Er strøm tilkoblet?

– Lyser begge lampene på filteret når ventilatoren står på? Hvis nei, sjekk at adapter har strøm, sjekk at tilkoblingen er avsluttet mellom adapter og filter. Ta kontakt om det fortsatt ikke lyser.

– Får renset luft mulighet til å komme tilbake i rommet?
Det må være tilstrekkelig med lufterister i skap, sokkel eller venilatorkåpe. Lufterister bør minst være 23 cm x 8 cm.

– Er overgangen mellom filter og motor tett?
Sjekk om riktig adapter er brukt. Se våre adaptere på hjemmesiden. Legg på tape på overgangen.

Nei, en av fordelene med PlasmaMade filter er at det når 95% effektivitet ved nivå 1 (200m3/t) på ventilatoren.

Rull til toppen