I Norge oppholder vi oss i snitt 90% av tiden innendørs.

Da er det viktig å sørge for godt inneklima som fremmer god helse og trivsel.

Norsk institutt for luftforskning på påpeker at særlig barn og personer med luftveissykdommer, allergi og annen overfølsomhet er ekstra sårbare.
Men også friske mennesker kan oppleve gjentatte
luftveisinfeksjoner, hodepine, tretthet, såre slimhinner og nedsatt konsentrasjons og arbeidsevne hvis de er lenge i bygg med dårlig inneklima.

PlasmaMade er en anerkjent nederlandsk produsent av produkter innen kjøkkenventilasjon og inneklima. Alle PlasmaMade produkter er patentert, hvor flere velkjente teknologier er satt sammen på en unik måte.

Hva innebærer begrepet «inneklima»?

Luftfuktighet
Matos
Dyrehår
Temperatur
Karbondioksid
VOC/Gasser

Hva innebærer begrepet «inneklima»?

Karbondioksin

Mulige plager: Lavt CO² nivå oppleves som behagelig. Når nivåene stiger, kan det føre til hodepine, trøtthet og problemer med konsentrasjon.

Enkle tiltak: Hvis verdien er høy, er det viktig å åpne vindu eller

Temperatur

Mulige plager: For høy temperatur kan føre til en ubehagelig følelse, svette og pustevanskeligheter; for lav temperatur kan føre til ubehagelig følelse at man fryser, økt trøtthet med konsentrasjon.

Enkle tiltak: Lufte rommet eller sette på oppvarming.

Luftfuktighet

Mulige plager: Ved lav luftfuktighet vil mange oppleve irritasjon i luftveiene, sprukne lepper, tørre øyne eller hudplager. For høy luftfuktighet kan forårsake muggdannelse og økte forekomster av soppsporer.

Enkle tiltak: Bedre ventilering.

TVOC-gasser

Mulige plager: For høy konsentrasjon av TVOC kan forårsake lungeproblemer, hodepine, irritert nese og / eller astma. Ved langtidseksponering over 1000 PPB, som er en relativt høy konsentrasjon, kan man ikke utelukke alvorlige helseeffekter på organer og luftveier.

Enkle tiltak: Ved matos eller røyklukt skru på kjøkkenventilatoren med PlasmaMade filter eller PlasmaMade luftrenser. Eventuelt øk ventilasjonen av inn og utluft eller sett opp et vindu eller dør. Inneluften kan ofte være opptil 5 -6 ganger mer forurenset enn uteluften.

Svevestøv

Mulige plager: Veistøv fra vei og bilens bremser, dyrehår og skadelige små partikler kan forårsake lungeproblemer, irritert nese og hud og ha andre plagsomme helseeffekter.

Enkle tiltak: Skru på kjøkkenventilatoren med PlasmaMade filter eller PlasmaMade luftrenser som reduserer nivået for svevestøv effektivt pga sitt elektrostatiske filtersystem. Rengjør overflater og øk tilgangen til frisk luft.

PlasmaMade er en anerkjent nederlandsk produsent av produkter innen kjøkkenventilasjon og inneklima. Alle PlasmaMade produkter er patentert, hvor flere velkjente teknologier er satt sammen på en unik måte.

PlasmaMade Kjøkkenfilter

Resirkulasjons løsning for kjøkkenventilasjon som fjerner irriterende matlukt og samtidig renser seg selv og er helt vedlikeholdsfri.

PlasmaMade Luftrenser

Bærbar luftrenser som er effektiv mot pollen, bakterier, lukt og svevestøv. Til hjemmet og offentlige rom opptil 300 kvadratmeter størrelse.

PlasmaMade Luftsensor

En luftsensor som overvåker hjemmets inneklima og luftkvalitet 24/7, samt foreslår preventive tiltak gjennom en dedikert App.

Rull til toppen