Renere luft med PlasmaMade

Har du et spørsmål om våre produkter?

Rådgivning og veiledning

Som en eksklusiv distributør av PlasmaMade-produkter er vi ofte engasjert i en tidlig fase av bygg- og renovasjonsprosjekter.

Vi gjennomfører møter og presentasjoner for og med våre kjøkkenforhandlere og VVS-konsulenter. For tekniske eller TEK-relaterte spørsmål tar vi også en gjennomgang med arkitekter og entreprenører.

Ta gjerne kontakt med oss om du ikke finner svar på dine spørsmål på vår nettside.

TEK-17

Vi får ofte spørsmål om PlasmaMade kan brukes ref. Direktoratet for byggteknikk og TEK 17.

PlasmaMade er ikke en autoritet på byggeforskriftene og kravene til byggventilasjon, men vi ønsker å bidra med vår erfaring, ressurser og forståelse av regelverket.

TEK 17 er veilederen for byggteknikk, og inneholder et sett med godkjente løsninger og ytelser, som skal sikre kvaliteten på bygg i Norge, såkalte pre-aksepterte ytelser. 

Hva er det TEK 17 ønsker å ivareta med kravet til kjøkkenavtrekk? Intensjonen er at kjøkkenavtrekket skal ha tilfredsstillende effektivitet og funksjonalitet til å fjerne forurensning i luften. Resirkulasjonsløsningen fra PlasmaMade er ikke enda definert og oppdatert som en preakseptert løsning for kjøkkenventilasjon, og kategoriseres derfor under kategorien «løsning som fravikes».

Når en preakseptert løsning eller ytelse fravikes, omhandles dette i dokumentasjonskapittel 2  i TEK 17, under krav ved avvik ved løsning eller ytelse.

Krav gitt i teknisk forskrift som en funksjon, og fortolket som en preakseptert ytelse, kan fravikes uten at det må søkes om dispensasjon. Løsningen må derimot dokumenteres ved prøving og beregning i kombinasjon med fagkyndig vurdering i hver enkelt byggesak. Det er prosjekterende ventilasjonsleverandør som må sikre at den samlede ventilasjonen overholder de krav som settes i TEK for nybygg, og at ansvarlig søker og/eller utførende som sitter med ansvaret for bygget og byggets løsninger, oppfyller kravene til TEK som bygget er søkt under.

Fra vår side er vi alltid behjelpelig å bistår gjerne med dokumentasjon og data.

Vis mer tekst

Ofte stilte spørsmål

Den akutte matforurensningen kan løses ved hjelp av PlasmaMade fordi våre kjøkkenfiltre fungerer som en luftrenser, som sammen med den balanserte løsningen for tilluft og avtrekk, renser luften uten å forurense. Løsningen renser luften for partikler som matos, som defineres som grovere partikler på PM 10-nivå. Filteret renser også mindre og finere partikler på PM 2,5-nivå og TVOC-gasser (organiske forbindelser) som matlukt. Filteret har et selvrensende patentert system. Det sørger for at effekten på filteret ikke avtar når det brukes, slik kullfilter eller andre plasmafilter med karbonkjerner, gjør. Løsningen er ikke en preakseptert løsning, og må derfor behandles som en løsning som avviker fra TEK 17 ref. kapitel 2.

PlasmaMade faller under kategorien luftrenser-produkter, og er produsert etter EN-normer- og krav som stilles til helse, miljø og sikkerhet for slike produkter.

Skroll til toppen