Renere luft med PlasmaMade

Har du et spørsmål om våre produkter?

Luftkvalitet

I Norge oppholder vi oss innendørs i gjennomsnitt 90% av tiden

Da er det viktig å sørge for godt inneklima som fremmer god helse og trivsel.

Norsk institutt for luftforskning påpeker at særlig barn og personer med luftveissykdommer, allergi og annen overfølsomhet er ekstra sårbare. Men også friske mennesker kan oppleve gjentatte luftveisinfeksjoner, hodepine, tretthet, såre slimhinner og nedsatt konsentrasjons- og arbeidsevne hvis de oppholder seg lenge i bygg med dårlig inneklima.

PlasmaMade er en anerkjent nederlandsk produsent av produkter innen kjøkkenventilasjon og inneklima. Alle PlasmaMade-produkter er patentert, hvor flere velkjente teknologier er satt sammen på en unik måte.

Hva innebærer begrepet «inneklima»?

Luftfuktighet
Matos
Dyrehår
Temperatur
Karbondioksid
VOC/Gasser

Mulige plager: Lavt CO²-nivå oppleves som behagelig. Når nivåene stiger, kan det føre til hodepine, tretthet og problemer med konsentrasjon.

Enkle tiltak: Hvis verdien er høy, er det viktig å åpne vindu eller

Mulige plager: For høy temperatur kan føre til en ubehagelig følelse, svette og pustevansker. For lav temperatur kan føre til ubehagelig ved at man fryser, økt tretthet og konsentrasjonsvansker.

Enkle tiltak: Lufte rommet eller sette opp varmen.

Mulige plager: Ved lav luftfuktighet vil mange oppleve irritasjon i luftveiene, sprukne lepper, tørre øyne og/eller hudplager. For høy luftfuktighet kan forårsake dannelse av mugg og økte forekomster av soppsporer.

Enkle tiltak: Bedre ventilering.

Mulige plager: For høy konsentrasjon av TVOC kan forårsake lungeproblemer, hodepine, irritert nese og/eller astma. Ved langtidseksponering over 1000 PPB, som er en relativt høy konsentrasjon, kan man ikke utelukke alvorlige helse-effekter på organer og luftveier.

Enkle tiltak: Ved matos eller røyklukt: Skru på kjøkkenventilatoren med PlasmaMade-filter eller PlasmaMade luftrenser. Eventuelt øk ventilasjonen av inn- og utluft, eller sett opp et vindu eller en dør. Inneluften kan ofte være opptil 5 -6 ganger mer forurenset enn luften ute.

Mulige plager: Veistøv fra vei og bilens bremser, dyrehår og skadelige små partikler kan forårsake lungeproblemer, irritert nese og hud, og ha andre plagsomme helse-effekter.

Enkle tiltak: Skru på kjøkkenventilatoren med PlasmaMade-filter eller PlasmaMade luftrenser som reduserer nivået av svevestøv effektivt på grunn av sitt elektrostatiske filtersystem. Rengjør overflater og øk tilgangen til frisk luft.

PlasmaMade er en anerkjent nederlandsk produsent av produkter innen kjøkkenventilasjon og inneklima. Alle PlasmaMade-produkter er patentert, hvor flere velkjente teknologier er satt sammen på en unik måte.

Skroll til toppen