Renere luft med PlasmaMade

Har du et spørsmål om våre produkter?

Kjøkkenventilasjon

PlasmaMade fjerner ulempene med dagens løsninger for kjøkkenventilasjon

Når man planlegger et nytt hus må man ta mange langsiktige valg med tanke på inneklima, plassering av kokesoner, valg av ventilatortype og ventilasjonsløsning til kjøkkenet.

Frem til i dag har luftrensing på kjøkkenet skjedd på to måter: Enten normal ventilasjon, ved å sende luften ut av boligen/behovsstyrt sentralventilasjon, eller ved å bruke ventilatorer med kullfilter.

Dessverre har begge disse metodene sine ulemper

  • Et kullfilters kapasitet blir stadig dårligere etter hvert som filteret tettes etter at det tas i bruk. For å opprettholde kapasiteten må du derfor skifte filteret jevnlig. Dette tar både tid og koster penger. Et kullfilter vil også skape ekstra støy på grunn av luftmotstanden.
  • Å sende luften ut av boligen krever installering av ventilasjonskanaler. De tar stor plass og er kostnadskrevende å montere. Når kanalene er montert, setter de i tillegg store begrensninger på hvor du kan plassere kokesonen, et poeng som den som skal pusse opp eldre boliger bør merke seg. Dette gir også økte fyrings- kostnader, siden du sender oppvarmet luft ut av boligen.

Med PlasmaMade slipper du alt dette.

Med PlasmaMade kan glede deg over:

  • Et filter som gir svært effektiv fjerning av matlukt, og samtidig renser luften slik at du får et bedre inneklima.
  • Et filter som er en permanent løsning, og ikke trenger å skiftes, vaskes eller renses.
  • Et filter som er svært enkelt å montere både i eksisterende og nye boliger.
  • Et filter som gjenbruker oppvarmet luft, slik at du får lavere energikostnader.
  • Resultatet er en brukervennlig kjøkkenventilasjon, et godt inneklima, et renere miljø og reduserte utgifter i det lange løp.

Velkjent teknologi i en egen klasse

PlasmaMade sin teknologi er i en klasse for seg. De er de eneste som har et patentert elektrostatisk filter, med høyspente metallvegger (ESD) og en smart-teknologi som tar vare på sikkerheten, og kontinuerlig renser overskytende fett og smuss som har passert fettfiltrene i kjøkkenventilatoren.

Med PlasmaMade får du et filter som ikke tetter seg, og som gir like høy effekt på eliminering av matlukt/matos gjennom hele produktets levetid på minimum 12 år ved bruk av ventilator og filter i gjennomsnitt 2 timer hver dag.

Passer alle typer kjøkkenventilatorer

Den universelle utformingen gjør at filteret passer alle ventilatorer, gamle som nye. Filteret leveres i tre varianter: Det flate filteret GUC1314 er utviklet for tak og benkeventilatorer. De to runde filtrene GUC 1212 og GUC1214 passer til integrerte, vegghengte og fritthengende kjøkkenventilatorer, og lampemodeller.

For å sikre optimal utnyttelse av filteret bør det benyttes en god ventilator med tilstrekkelig effekt og gode fettfiltre. Selve PlasmaMade-filteret er 100% vedlikeholdsfritt, men fettfiltrene på en kjøkkenventilator må vaskes med jevne mellomrom som vanlig.

Så enkelt monterer du PlasmaMade-filteret

Montering av et PlasmaMade-filter er svært enkelt og krever verken utstyr eller erfaring.
Det følger med en ‘Hurtig-guide’ som veileder deg gjennom montering og bruk av et PlasmaMade-filter.

Før monteringen må et kullfilter eller spjeld/tilbakeslagsventil tas bort, avhengig av hvilken løsning som ble brukt for kjøkkenventilasjon fra før.

Med filteret følger en overgang til ventilatorens motor. Adapteren har en standard diameter på 150 millimeter. Det er mulig å bestille adapteren i andre størrelser hos oss. 

Kontakt oss for mer informasjon om PlasmaMade produkter

Har du noen spørsmål om PlasmaMade produkter eller teknologi, vurderer å bruke PlasmaMade i prosjektet eller vil besøke Kundesenteret vårt for en demo, ta kontakt med oss.

Skroll til toppen