Renere luft med PlasmaMade

Har du et spørsmål om våre produkter?

Teknologien bak Aricleaner

AirCleaner fra PlasmaMade består av flere velkjente teknologier, som samspiller på en unik måte. 

Flere velkjente teknologier

AirCleaner fra PlasmaMade består av en rekke velkjente teknologier, som brukes i bransjer der det stilles høye krav til ren luft, blant annet industrien, VVS-bransjen, flyindustrien og helsevesenet. Det er måten PlasmaMade har satt sammen og anvendt smart teknologi på, som har gitt den patenterte luftrenser-løsningen, som nå testes på store sportsarenaer og er i bruk hos bedrifter i Europa. 

Luftrenseren filtrerer luften, og forbedrer inneklima i rommet der den er plassert. AirCleaner bruker den eksisterende luften i rommet og resirkulerer den, slik at energi og varme ikke går tapt.

Det patenterte PlasmaMade-filteret er kjernen i AirCleaner

Kjernen i AirCleaner er et patentert PlasmaMade-filter, som først og fremst ble utviklet som en luftrenser. Siden har det blitt kjent i markedet som et innovativt og effektivt alternativ til kullfilter på kjøkkenet, som renser luften for matos, matlukt og forbedrer inneklimaet på kjøkkenet.

Teknologien bak PlasmaMade-filteret er i en helt egen klasse. Det patenterte elektrostatiske filteret har høyspente metallvegger (ESD) og smart-teknologi, som tar vare på sikkerheten og sørger for kontinuerlig rensing av overskytende partikler som har passert HEPA-filteret og karbonskallet.

Luftresing med PlasmaMade Aircleaner, steg for steg

Først kommer luften inn i et forfilter av typen HEPA. Her filtreres de større partiklene, før luften går inn i PlasmaMade-filteret.

I den første delen av filteret som den forurensede luften kommer i kontakt med, genereres det ionisert plasma. Her deles H2O-gruppene (vann-molekyl) i luften. Denne teknikken bryter også ned, og nøytraliserer det meste av fremmede partikler og lukt.

Den forbehandlede luften som er brutt ned, kommer deretter inn i et partikkelfilter av glassfiber. En svært effektiv filterkombinasjon basert på at glassfiber binder og samler fremmede partikler i større grupper. For å øke effektiviteten ytterligere, er nanofilteret også elektrisk ladet av det påfølgende elektrostatiske filteret.

To elektriske kjerner med høy spenning er hjertet i luftfilteret. Metallkjernene ødelegger på en trygg måte partikkelgruppene som er bundet sammen i partikkelfilteret. Denne effektive teknologien har en dobbelt effekt: Metallkjernene renser ikke bare luften som passerer gjennom filteret, men også selve filtersystemet, som derfor gjør filteret selvrensende. Dette øker holdbarheten til de forskjellige filtersystemene på en bærekraftig måte.

Det keramiske filteret er det siste elementet i et PlasmaMade luftfilter. Det spesielle keramiske skumdekselet absorberer deretter eventuelle gjenværende utslipp. På denne måten slippes bare ren og sunn luft tilbake i rommet.

Hvor effektiv er AirCleaner fra PlasmaMade?

Clean Air Delivery Rate (forkortelse CADR) er en testnorm som blir brukt for å måle effekten på luftrensere.
Kort fortalt er dette et tall som sier noe om hvor mye ren luft en luftrenser kan levere. Tallet brukes til å sammenligne  kvaliteten på luftrensere. Generelt er det slik at et høyere tall tyder på at det er en bedre luftrenser.

CADR-tallet knyttes også opp mot hva som skal testes. Derfor oppgis CADR-tallet opp mot hvilke type partikler som testes. Enkelte luftrensere er spesielt utviklet for svevestøv fra trafikk, mens andre er utviklet for fjerning av pollen eller sigarettrøyk. PlasmaMade AirCleaner er spesielt utviklet for aerosoler og dråpesmitte (bærere av virus i luften), men dekker også et bredt spekter av både større og mindre partikler, som pollen og røyk. 

Hvilken ytelse leverer PlasmaMade AirCleaner, sammenlignet med andre luftrensere:

 • Mindre luftrensere tilpasset romstørrelse:
  Clean Air Delivery Rate – 150
 • Medium store luftrensere for rom:
  Clean Air Delivery Rate – 240
 • Større luftrenser for hele boligen:
  Clean Air Delivery Rate – 660
 • PlasmaMade AirCleaner:
  Clean Air Delivery Rate – 1228

Merk at en typisk CADR-test kjøres over minimum 20 minutter for å gi produktene tid til å levere resultatet og et tall på effekt. PlasmaMade oppnådde et tall på hele 1228 i løpet av kun 3 minutter.

En full rapport kan leveres på forespørsel.

Skroll til toppen