Renere luft med PlasmaMade

Har du et spørsmål om våre produkter?

AirCleaner test i klasserom / møterom simulering

Forskere tester spredning og filtrering av aerosoler

Eindhoven University of Technology (TU/e) i samrabeid med PlasmaMade har gjennomført en test om spredning av aerosoler og luftrensing i PlasmaMade eget lab som simulerte et klasserom eller kontor med mengde aerosoler tilsvarende antall mennesker som ville normalt kunne være i rommet. 

Studie gjennomført i testrom med 99 luftsensorer

Studie utført i det nye testrommet i PlasmaMade sitt lab hadde som mål å få bekreftet hvordan aerosoler (som kan inneholde covid-19) spres i et typisk klasserom eller kontormiljø. Testingen ble utført i et rom med 99 luftsensorer og aerosolspredere som simulerte hvordan spyttdråper overføres mens folk puster og snakker. Kombinasjon av en tilstrekkelig ventilasjon og AirCleaner ga en lovende resultat som forskere ble fornøyd med.

Se video om gjennomført test under.

Skroll til toppen