Renere luft med PlasmaMade

Har du et spørsmål om våre produkter?

Forskning - Treningsstudio v/Tekniske Universitetet i Eindhoven

Aircleaner i Nederlandsk forskning om aerosol reduksjon i treningsstudio under pandemien.

I hele Nederland var treningsstudioene stengt i flere måneder på grunn av usikkerhet om risikoen for Covid-19-forurensning under sport i et lukket område.

Sportinnovator, et program for idrettsinnovasjon og forskning finansiert av helse-, velferds- og idrettsdepartementet, har derfor samlet en rekke parter for å komme med innovative løsninger og mer kunnskap på dette området.

En vitenskapelig undersøkelse

Lørdag 11. juli fant en vitenskapelig undersøkelse sted om luftkvalitet og luftrensing under sport i et treningsstudio ved Eindhoven teknologiske universitet.

35 forsøkspersoner møtes der for å trene intensivt. Med nesten 150 sensorer holdt forskerne oversikt over nøyaktig hvor mange aerosoler som havnet i luften, og hvordan ventilasjon kan bidra til å holde luften ren og sunn.

Målet med studien var å se hvordan treningssentre og andre innendørs idrettsområder kan forbli åpne for idrettsutøvere på en ansvarlig måte, selv når det er mindre utendørsaktivitet i løpet av de kommende vintermånedene.

Hvor effektiv var luftrensing med Aircleaner?

Det brukte treningsstudioet i Student Sports Center har et ganske kraftig ventilasjonssystem: hele luftvolumet i dette rommet erstattes av frisk luft mer enn to ganger i timen, mer enn fire ganger den nødvendige minimumsverdien i bygg forskriftene i Nederland. Men det ble snart tydelig at dette ikke var tilstrekkelig: konsentrasjonen av aerosoler fra spytt økte betraktelig etter tretti minutters trening, med alle risikoene det medfører. 

Deretter ble det undersøkt om en Aircleaner luftrenser kunne tilby en løsning til utfordringen. Forskerne brukte to enheter til dette, som bruker plasmateknologi i tillegg til tradisjonelle elektrostatiske, partikkel- og karbonfiltre. 

Aircleaner suger luften inn gjennom bunnen og blåser ut filtrert luft fra toppen i en høyde av 1,6 meter. For eksempel ble luften filtrert i ganghøyde. Luftrensere (med en total kapasitet på 1270 m³ per time) var omtrent like effektive som ventilasjonssystemet med 1,5 ganger høyere effekt. De klarte å fjerne 98 til 98,5 prosent av alle aerosoler fra luften på bare en filtersyklus.

En annen fordel å bemerke var at Aircleaner ikke trengte tilførsel av frisk luft utenfra som måtte varmes opp. De er derfor veldig energieffektive: de to enhetene bruker 210 W.

Professor Bert Blocken fra Tekniske Universitetet i Eindhoven og Universitetet KU Leuven i Belgia understreker at filtrene ikke kan erstatte vanlig ventilasjon. «Denne typen luftrensing fjerner aerosoler fra luften, men ikke CO2. Ventilasjon med frisk luft utenfra er derfor fortsatt nødvendig. «

Studien ble utført av forskere ved fakultetene Byggemiljø og Industriell design av Eindhoven teknologiske universitet og PlasmaMade og ble muliggjort av Sportinnovator og Eindhoven kommune. Den nederlandske olympiskekomité, Nederlandske idrettsforbund og de multinasjonale organisasjonene Ansys og Avicenna Alliance for Predictive Medicine ble tett involvert i studien.

Link til studien på Sciencedirect.com

Hvor effektiv er PlasmaMade aircleaner?

Clean Air Delivery Rate (forkortelse CADR) er en testnorm som blir brukt for å måle effekten på luftrensere.
Kort fortalt er dette et tall som sier noe om hvor mye ren luft en luftrenser kan levere. Tallet brukes til å sammenligne  kvaliteten på luftrensere. Generelt er det slik at et høyere tall tyder på at det er en bedre luftrenser.

CADR tallet knyttes også opp mot hva som skal testes. Derfor oppgis CADR tallet mot hvilke type partikler som testes. Enkelte luftrensere er spesielt utviklet for svevestøv fra trafikk, mens andre er utviklet for fjerning av pollen eller sigarett røyk. PlasmaMade Air Cleaner er spesielt utviklet for aerosoler og dråpesmitte (bærere av virus i luften) men dekker også et bredt spekte både større og mindre partikler slik som pollen og røyk. 

Hvilken ytelse leverer PlasmaMade Air Cleaner sammenlignet med andre luftrensere.

 • Mindre luftrensere tilpasset for rom størrelse:
  Clean Air delivery rate – 150
 • Medium store luftrensere for rom:
  Clean delivery rate – 240
 • Større luftrenser for hele boligen:
  Clean delivery rate – 660
 • PlasmaMade Air Cleaner:
  Clean Air delivery rate – 1228

Merk at en typisk CADR test kjøres over min. 20 minutter for å gi tid til produktene å levere resultatet og et tall på effekt. PlasmaMade oppnådde et tall på hele 1228 løpet av 3 minutter, et fantastisk resultat. 

Skroll til toppen